VIRTUÁLNE TOPOĽČANY
Digitalizujeme informácie o pamiatkach ku ktorým sa môžete dostať pomocou QR kódov pri pamiatkach alebo pomocou našej stránky.
INSTAGRAM |
FACEBOOK |
YOUTUBE
MAIL

business@virtualnetopolcany.sk

TVORCOVIA

Dominik Hrdý, Adam Korčuška, Mgr. Zuzana Jenisová